Què és?

Fent referència al Principat de Catalunya, nom històric que, des de la baixa edat mitjana fins a l’edat contemporània, al·ludí Catalunya geogràficament i política, hem batejat un projecte que té com a objectiu primordial difondre la història i la historiografia catalanes a tothom qui hi estigui interessat.

La justificació de l’existència d’una plataforma difusora com aquesta, la trobem, en primer lloc,  en la necessitat de la societat catalana de conèixer la història,  rigorosa i acadèmica, del seu país i, en segon lloc, en la necessitat per part d’aquesta mateixa societat, de tenir un més fàcil accés a les reflexions historiogràfiques i les innovacions que a la ciència històrica aporten els seus historiadors, generalment, ells i les seves obres uns autèntics desconeguts per la predita societat.

El segon gran objectiu del portal El Principat és transformar els lectors passius en partícips actius. Per tant, esperem la teva col·laboració intel·lectual, tant si ets historiador com si encara estàs estudiant la carrera d’Història a la universitat, en forma d’articles. No importa quin tipus d’història investiguis (local, mundial, del pensament o agrària, per citar-ne algunes varietats) ens interessa tota, tant antiga com medieval, moderna o contemporània. I malgrat el relleu que pren en aquest projecte la història de Catalunya, al no ser aquesta l’únic objecte d’estudi dels historiadors catalans, tampoc és el nostre únic objecte de difusió. D’aquesta manera, que si estàs interessat a difondre el teu treball o les teves reflexions històriques sobre qualsevol altra contrada de món, compta amb nosaltres.

Per últim, tots els lectors que no siguin historiadors ni estiguin estudiant la carrera han de saber que també estem interessats en les seves opinions i reflexions històriques.

Benvinguts a El Principat