ArticlesHistòria modernaHistoriadors

Sobre els aniversaris històrics

Autor:

Francesc Marco

Llicenciat en Història

Una de les reflexions habituals i cícliques d’aquells que ens dediquem al món de la història versa al voltant de quina és la millor manera per apropar la ciència històrica al conjunt de la societat. Aquest és, sens dubte, un concepte aplicable a una gran quantitat d’àmbits del coneixement. Com fer divertides les matemàtiques? Com ajudar a comprendre la ciència? Com explicar els fenòmens meteorològics? Aquests en són només uns exemples i en podríem trobar molts més. En definitiva, aquesta no és una qüestió exclusiva dels historiadors, però en què la història també pensa sovint i, a vegades, intenta buscar-hi solucions. El comú denominador de les formulacions seria: com despertar l’interès per les qüestions històriques més enllà del mateix sector?

Aquest “com” expressat és l’etern debat entre l’acadèmia i els lectors, entre els investigadors i aquells que podrien rebre els coneixements descoberts, entre els que remenen arxius i els que podrien gaudir sabent què s’hi ha trobat o quina interpretació se’n pot extreure. És la terminologia, els sobreentesos i els famosos peus de pàgina. Hem pogut constatar, avui en dia, que una manera per solucionar la qüestió que plantejàvem és aprofitar les commemoracions dels esdeveniments passats.

La coincidència d’un nombre d’anys determinats d’un fet o l’altre esdevé un bon moment per posar en relleu i per centrar-hi la mirada, en altres paraules, per posar-hi el focus del present i per fer-lo arribar al conjunt de la població. Per tant, els aniversaris són ocasions immillorables per parlar-ne, perquè la gent el recordi, per debatre aspectes encara no prou coneguts.

L’objectiu de les commemoracions no són per se, o no haurien de ser el motor de la recerca historiogràfica, és a dir, els historiadors no haurien d’estudiar un tema o un altre, segons la coincidència numèrica propera d’un aniversari específic. Sí que hauria de permetre, però, posar de manifest allò que sabem d’aquell fet i del seu context, les investigacions que s’hi han realitzat i quin és el relat que pot aportar al present.

A més, hem de tenir en compte que més enllà de la tasca investigadora necessària per a l’avanç de la ciència, la història també pot aportar un valor afegit a l’economia catalana. És el sector cultural innovador, potencialment familiar i creador d’experiències úniques, un dels motors interessants a aprofundir de cara al nou model econòmic del país. Si bé el conjunt de les facetes històriques poden incorporar aquesta conceptualització turística de qualitat –allunyada del fer per fer–, les commemoracions poden ser moments especialment profitosos en aquest sentit. I aquí es poden vincular, a més, el fet de renovar espais o de condicionar-los o d’impulsar equipaments específics d’exposició o recerca.

Si les commemoracions en genèric poder ser una bona oportunitat per al sector i poden tenir repercussions positives en fer de la cultura un dels valors de la nova economia, n’hi ha que tenen un paper cabdal per al país. Hi ha coincidències històriques i aniversaris casuals que –més enllà dels debats historiogràfics– serveixen de marc immillorable per fer reflexions més globals. Aquests debats de conjunts podrien fer-se també sense l’existència d’un fenomen anterior al calendari, però el rerefons del passat serveix per posar en context les preguntes clau i les possibles respostes de futur. És el cas del Tricentenari de 1714.

El Tricentenari permet una reflexió àmplia de la situació catalana actual que podria estar fent-se –i segurament també s’estaria fent– sense la necessitat d’evocar els resistents de 1714. Així i tot, el fet de posar la mirada en les conseqüències de la Guerra de Successió pot ajudar als ciutadans i a les ciutadanes del 2014 a prendre consciència de l’actualitat a partir de com s’han anat desenvolupant políticament i socialment aquests darrers tres segles. El Born Centre Cultural i els nombrosos actes previstos i que ja s’estan duent a terme al llarg dels pobles i ciutats són una bona mostra d’interès i participació. Una bona mostra de la motivació, de les il·lusions i de les esperances d’avui, amb la mirada posada al nostre passat de fa tres-cents anys.

Share: